Ongevallen: Wat te doen


Wat te doen bij een sportongeval


                                                                                                                    

Hieronder volgt de procedure om een tegemoetkoming te bekomen van
Het Federaal Solidariteitsfonds (FSF) van de KBVB indien U het slachtoffer werd van een sportongeval.

 

Lees deze procedure aandachtig en volg ze steeds

Download Richtlijnen
Download Medisch getuigschrift