Gedragscode I Voetbalclub KVC Nokere-Kruishoutem

Tips voor de ouders:

• Zorg dat je zoon of dochter voldoende rust en gezonde voeding krijgt.
• Steun de spelers om zo veel mogelijk wedstrijden en trainingen bij te wonen.
• De richtlijnen op het terrein zijn voor de trainer, anders weten de spelers niet meer waar ze aan toe zijn.
• Zorg voor een positieve sfeer langs de lijn.
• Ook kritiek op de scheidsrechter kunnen we missen.
• Zorg ervoor dat de speler op tijd aanwezig is op training en wedstrijden.
• Wanneer de speler een kwetsuur oploopt steeds de trainer verwittigen om het nodige te doen naar de verzekering toe.
• Zorg voor aangepaste kledij in de winter.

Aan de speler:

• De persoon die U zal trainen zal men aanspreken met de naam TRAINER;
• Wanneer de trainer uitleg geeft aandachtig luisteren.
• Laat geen waardevolle bezittingen in de kleedkamer. Gsm, geld enz. worden op wedstrijden aan de begeleider gegeven die dat met veel zorg zal bewaken.
• Steeds je IDENTITEITSKAART meebrengen, niet mee is niet spelen.
• Bij afwezigheid steeds de trainer verwittigen bij voorkeur de dag voordien
• Gelieve steeds tijdig aanwezig te zijn op de afgesproken uren.
• In de kleedkamer wordt NIET GEROOKT.
• Schoenen steeds BUITEN afkloppen op de voorziene plaats.
• De kleedkamer steeds PROPER achterlaten.
• Ook laten we geen afval rondslingeren rond het terrein.
• Personen vreemd aan de club zijn niet toegelaten in de kleedkamer.
• Onderlinge kritiek wordt binnen de vereniging besproken en zeker niet aan de toog.
• Voetbal is een ploegspel.