Procedure Sportongeval

Hieronder volgt de procedure om een tegemoetkoming te bekomen van het Federaal Solidariteitsfonds (FSF) van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) indien je het slachtoffer werd van een sportongeval.

OPGELET: Bij de aangifte van een sportongeval is er een minimale stopzetting van de voetbalactiviteiten voor een periode van 15 dagen aan de orde.

Aangeven van een sportongeval

 1. Vraag aan je trainer, afgevaardigde of in de kantine een formulier ‘Aangifte van ongeval/Medisch getuigschrift’. 
 2. Ga zo spoedig mogelijk naar de gewenste dokter of spoedgevallendienst (eigen keuze).
 3. Laat de kant van het formulier ’Medisch getuigschrift’ invullen door de arts.

  OPGELET: Best altijd een aantal kiné beurten door de arts laten invullen, ook al lijkt dit op het eerste zicht niet direct aan de orde!
  Er moet dus een duidelijk aantal op het formulier staan.
  Formuleringen als: "valt af te wachten, moet nog later worden bepaald” e.d. zullen niet aanvaard en bijgevolg ook niet terugbetaald worden door de KBVB.

 4. Vul zelf de kant ‘Aangifte van ongeval’ zo volledig mogelijk in met alle nodige gegevens:

  • Clubnaam
  • Datum en uur van het ongeval
  • Naam Speler / Functie
  • Geboortedatum
  • Wedstrijd of trainingsgegevens
  • Adres
  • Omstandigheden van het ongeval
  • Klever ziekenfonds
  • Eventuele andere gevraagde informatie (indien van toepassing)
  • Tewerkstellingsgegevens (voor zover van toepassing)
  • Dateer en onderteken de aangifte rechts onderaan.

   OPGELET: De clubverantwoordelijke ongevallen vult enkel het stamnummer van de club en het aansluitingsnummer aan op het formulier.  Hij zal links onderaan ondertekenen.
 1. Dien de aangifte (d.m.v. het formulier ‘Aangifte van ongeval/Medisch getuigschrift’) binnen de 10 dagen na datum van het sportongeval in bij de clubverantwoordelijke ongevallen (contactgegevens staan onderaan).

  OPGELET: Als het dossier niet tijdig is ingediend, dan zal de KBVB de aangifte weigeren!
 2. De KBVB zal op basis van het formulier een dossier openen en de club (na een periode van ongeveer 10 dagen) een ontvangstbewijs en een ‘Geneeskundig getuigschrift van herstel en werkhervatting’ bezorgen. Dit genezingsattest wordt je toegestuurd door de club en dien je goed te bewaren.

 

De aangifte van het ongeval is nu in orde. Momenteel kan men in geen geval aan voetbalactiviteiten (trainingen of wedstrijden) deelnemen tot het volledig herstel is ingediend bij de KBVB!

                                                    

Aanvragen bijkomende kiné (indien van toepassing)

 1. Fotokopie van het doktersvoorschrift voor de extra kiné binnenbrengen bij de clubverantwoordelijke ongevallen. Deze zal het opsturen naar de KBVB voor de toelating.
 2. Wachten op toelating van de KBVB vooraleer de bijkomende kinésessies aan te vatten.

OPGELET: Zonder toelating of bij het vroegtijdig aanvatten is er geen terugbetaling!

Aanvragen van volledig herstel

 1. Laat een controleonderzoek uitvoeren bij je arts.
 2. Laat het formulier van ‘Geneeskundig getuigschrift van herstel en werkhervatting’ invullen door je arts.

  OPGELET: De datum van genezing en spelhervatting moeten duidelijk worden ingevuld.

 3. Dien het formulier zo snel mogelijk in bij de clubverantwoordelijke ongevallen Deze zal het opsturen naar de KBVB.

OPGELET: Wees ervan bewust dat de KBVB geen tussenkomst zal verstrekken bij een volgend sportongeval indien het genezingsattest van het eerste sportongeval niet werd afgeleverd vooraleer de voetbalactiviteiten te hervatten! 

Vanaf de datum van genezing en na indienen van het formulier ‘Geneeskundig getuigschrift van herstel en werkhervatting’ bij de clubverantwoordelijk ongevallen, ben je terug speelgerechtigd en mogen de voetbalactiviteiten hernomen worden.

 

Afsluiten van het sportongeval dossier

 1. Dien alle onkosten in bij je mutualiteit (erelonen, hospitalisatie, kiné …) en vraag naar een bewijs van terugbetaling van een sportongeval bij je mutualiteit.
 2. Het bedrag dat niet terugbetaald wordt door uw mutualiteit is normaal gedekt door het FSF van de KBVB (verminderd met een franchise en indien je alle bovenstaande verrichtingen hebt opgevolgd). Om dit te bekomen moet u zo snel mogelijk onderstaande documenten bezorgen aan onze clubverantwoordelijke ongevallen:
 • Geneeskundig getuigschrift van herstel en werkhervatting
 • Afrekening van het ziekenfonds (niet de dokters- of kinebriefjes)
 • Originele hospitalisatiefactuur
 • Onkostennota van betaling van geneesmiddelen bij apotheek (geen kassatickets)
 • Attest van kiné met alle vermelde behandelingen
 • Eventuele andere onkostennota’s in het kader van het sportongeval

TIP: neem steeds fotokopies voor je eigen dossier.

Bezorg ook je rekeningnummer waarop de terugbetaling kan gestort worden aan de clubverantwoordelijke ongevallen. De terugbetaling van het FSF zal volgen.

Enkele aandachtspunten

 • Er is bij elke ongevalsaangifte een vrijstelling van 10,70 Euro.
 • Bij kiné wordt slechts één sessie per dag terugbetaald.


Clubverantwoordelijke ongevallen

 

 

Didier Plaisier
Deinsesteenweg 20A
9770 Kruishoutem
0468/13.92.24

Download documenten hier